گروه مهندسی کامپیوتر

 هدف از دوره های آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر، تربیت انسانی است خود اتکا، خودباور، مسلط به فناوری، معتقد به این که ماشین باید در خدمت ارزش های انسانی جامعه باشد. در جریاندوره های آموزشی، دانشجویان با اصول و مبانی و کاربردهای مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات و سطح طراحی آن­ها آشنا می ­شوند. همچنین آمادگی برای پژوهش و کسب قابلیت طراحیو پیاده ­سازی ایده ­های خلاقانه در این حوزه علمی و فنی را کسب می­ کنند.
گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره) در سال ١٣٨٣ و با مقطع کاردانی ناپیوسته شروع به کار کرد. در سال ١٣٨٦ مقطع کارشناسی و در سال ١٣٩٢ مقطع کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار راه­ اندازی گردید. برنامه توسعه این گروه در مقطع کارشناسی ارشد، راه ­اندازی گرایش­ های هوش مصنوعی و مهندسی فناوری اطلاعات است. همچنین مقطع دکتری گرایش­ های نرم افزار، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به مرور راه ­اندازی خواهد شد.
Responsive Image
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
شماره تماس دفتر گروه:
0283390
شماره اتاق دفتر گروه:
221
محل استقرار:
ساختمان شماره دو  فنی و مهندسی
(دکتر غفوری فرد)
اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر
شماره تماس:
شماره اتاق:216
شماره تماس:
شماره اتاق:215
شماره تماس:
شماره اتاق:216
شماره تماس:
شماره اتاق:215
شماره تماس:
شماره اتاق:217
شماره تماس:
شماره اتاق:214
کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر
Responsive Image
مهندس
الهام بارانی هروانی
شمار ه تماس:
02833901192