گروه مهندسی مواد و متالورژی

لزوم دستیابی به موادی که بتواند در طیف گسترده ای از شرایط کار کنند، موضوع اصلی مهندسی مواد است. علم مواد آگاهی و کشف رابطه بین ترکیب، ریزساختار و خواص مواد است و این آگاهی این امکان را فراهم می آورد تا بتوان مواد را برای شرایط مختلف، طراحی و مهندسی کرد. فلزات و سرامیک ها دو دسته اصلی از مواد مهندسی هستند. امروزه این رشته طیف وسیعی از مواد را مانند کامپوزیت ها (چندسازه)، نیمه هادی ها، مواد مغناطیسی و بایومواد (پزشکی) شامل می شود. این گروه آموزشی، در حال حاضر در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی مواد و متالورژی، در مقطعع کارشناسی ارشد در دو گرایش سرامیک و شناساییی و انتخاب مواد مهندسی و در مقطع دکتری در رشته مهندسی مواد دانشجو می پذیرد.

Responsive Image
مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی
شماره تماس دفتر گروه:
02833901123
شماره اتاق دفتر گروه:
426
محل استقرار:
ساختمان شماره یک فنی و مهندسی 
اعضای هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی

شماره تماس: 02833901121
شماره اتاق:  412

شماره تماس: 02833901156
شماره اتاق:  425

شماره تماس: 02833901121
شماره اتاق:  412

شماره تماس: 02833901169
شماره اتاق:  424

شماره تماس: 02833901169
شماره اتاق:  424

شماره تماس: 02833901107
شماره اتاق:  410

شماره تماس: 02833901107
شماره اتاق:  411

شماره تماس: 0283390143
شماره اتاق:  425

شماره تماس: 02833901190
شماره اتاق:  427

شماره تماس: 02833901197
شماره اتاق:  411

کارشناسان گروه مهندسی مواد و متالورژی
Responsive Image
دکتر
نیره عسگری
شماره تماس: 02833901195
Responsive Image
مهندس
منیره چادرباف زاده
شماره تماس: 02833901166
Responsive Image
مهندس
هادی آرمون
شماره تماس: 02833901178
Responsive Image
مهندس 
مهسا قاریانپور
شماره تماس: 02833901167
 سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی
برنامه 8 ترمی دوره کارشناسی مهندسی مواد
برنامه 8 ترمی دوره کارشناسی مهندسی متالورژی
سرفصل دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد- سرامیک
برنامه 8 ترمی دوره کارشناسی ارشد  مهندسی مواد- سرامیک
سرفصل دوره کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
برنامه 8 ترمی دوره کارشناسیارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
سرفصل دروس دوره دکتری مهندسی متالورژی و مواد
برنامه 8 ترمی دوره دکتری مهندسی متالورژی و مواد