گروه مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی

 ) شاخه‌ای از مهندسی عمران  است که به بررسی مهندسی رفتار مصالح خاکی و مخاطرات محتمل احداث سازه‌ها بر روی بسترهای خاکی و سنگی مختلف و نیز سازه ‏های خاکی مختلف می‌پردازد. ابزارهای علمی مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک علوم پایه‌ای نظیر مکانیک خاک پیشرفته، مکانیک سنگ، دینامیک خاک وزمین‌شناسی مهندسی و علوم کاربردی مرتبط نظیر پی سازی، تونل سازی، سدسازی، بهسازی و مسلح سازی خاک است.

نخستین گام در اجرای هر پروژه‏ی عمرانی شناسایی بستر و مصالح خاکی است که با استفاده از آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی، ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی زمین ساختگاه و مصالح خاکی پروژه تعیین می ­شود و ضمناً پتانسیل مخاطرات محتمل از قبیل زمین لرزه، زمین لغزش و روانگرایی در ارتباط با پروژه مد نظر قرار می‌گیرد. سپس، انواع پی‌ها، سازه‌های نگهبان، عملیات خاکی، و روسازی‌های پروژه تحلیل و طراحی می‌گردند. پی­ های سطحی گسترده، شمع‌ها و کیسون‌ها، نمونه‌هایی از پی‌ها، دیوارهای حائل و سدهای خاکی نمونه‌هائی از سازه‌های نگهبان، و احداث خاکریزها، گودبرداری ها، تونل‌ها، کانال‌ها، مخازن، و مدفن‌های زباله نمونه‌هایی از عملیات خاکی هستند.

  

Responsive Image
مدیر گروه مهندسی عمران
مکانیک خاک و پی
شماره تماس دفتر گروه:
02833901104
شماره اتاق دفتر گروه:
451
محل استقرار: 
ساختمان شماره یک دانشکده فنی و مهندسی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
شماره تماس:
شماره اتاق
شماره تماس:
شماره اتاق453
شماره تماس:
شماره اتاق452
کارشناسان گروه مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
Responsive Image
مهندس
علی کاکاوند
شماره تماس: