گروه مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل

گروه برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی تلاش دارد به اهداف پژوهشی و آموزشی در رشته تخصصی خود دست یابد. در بعد آموزش-تربیتی، هدف آموزش نیروی انسانی دانا، ماهر، نوآور و درستکار؛ و در بعد پژوهشی، انجام پژوهش‌های مفید برای کشور ، و در عین حال دارای نوآوری و ایفای نقش موثر در پیشبرد علم است.  گروه در حال حاضر مشتمل بر دو گرایش «برنامه‌ریزی حمل‌ونقل» و «مهندسی راه‌وترابری» بوده که در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. ضمناً مقدمات پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش «مهندسی و ایمنی راه‌وترابری» و «حمل‌ونقل هوشمند» انجام شده است. به طور ویژه، انتظار می‌رود با توجه به گسترش مباحث هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها اقبال به گرایش حمل‌ونقل هوشمند قابل توجه باشد.

Responsive Image
مدیر گروه مهندسی عمران
 برنامه ریزی حمل و نقل
شماره تماس دفتر گروه:
02833901148
شماره اتاق دفتر گروه:
421
محل استقرار:
ساختمان شماره یک فنی و مهندسی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل
شماره تماس:
شماره اتاق:421
شماره تماس:
شماره اتاق:420
شماره تماس:
شماره اتاق:423
شماره تماس:
شماره اتاق:423
شماره تماس:
شماره اتاق:419
شماره تماس:
شماره اتاق:
شماره تماس:
شماره اتاق:421
کارشناسان گروه مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل
Responsive Image
مهندس
محمد سعیدی
شماره تماس: